U bevindt zich hier: Nieuws / Meer tijdelijke arbeidscontracten jongeren

Contact

Telefoon:
0800-2225555

E-mail:
info@salarisservicenoord.nl

Meer tijdelijke arbeidscontracten jongeren

11/07/2010

Met ingang van 9 juli 2010 is het tijdelijk mogelijk om met werknemers jonger dan 27 jaar 4 opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten af te sluiten met een gezamenlijke duur van maximaal 48 maanden. De regeling was dat na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten die telkens direct of binnen drie maanden na elkaar waren afgesloten, de vierde tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch een vast dienstverband was. Nu geldt dat dus voor de vijfde tijdelijke arbeidsovereenkomst. Daarnaast gold dat als tijdens het tweede of volgende tijdelijke contract de duur van 36 maanden werd overschreden, dit contract automatisch in een vast contract veranderde. Dit is nu na de duur van 48 maanden. Deze regeling geldt tot en met 31-12-2011, met de mogelijkheid tot verlenging tot en met 31-12-2013.

Werknemers jonger dan 27 jaar die op 9 juli 2010 niet aan de voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voldoen (minder dan 36 maanden of nog geen vierde contract) vallen onder de nieuwe regeling. Dit betekent dat aan deze jongeren een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangeboden zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat (dat ontstaat pas na 48 maanden of bij het vijfde contract.

Als de tijdelijke regeling vervalt dan geldt de oude regeling weer. Er is een uitzondering voor werknemers die onder de nieuwe regeling vallen en bij het vervallen daarvan in het vierde contract zitten of de periode van dan 36 maanden hebben gepasseerd. Zij krijgen, zolang ze nog geen 27 jaar zijn, op het moment van het vervallen van de regeling geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar pas bij het vijfde contract of na afloop van de periode van 48 maanden.

!Bij het bereiken van de leeftijd van 27 jaar houdt de werking van de nieuwe regeling direct op en valt de werknemer onder de oude regeling. Dit betekent ook dat als op het moment waarop een werknemer 27 jaar wordt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden hebben overschreden of de werknemer meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten zijn afgesloten, de laatste op dat moment lopende arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

Van zowel de nieuwe als van de bestaande regeling kan bij CAO (of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuurorgaan) worden afgeweken. De nieuwe regeling heeft dus geen gevolgen voor bestaande CAO's waarin een regeling is opgenomen die afwijkt van de tijdelijke maatregel.

 

Terug naar overzicht «

Realisatie: Marganza