U bevindt zich hier: Diensten

Contact

Telefoon:
0800-2225555

E-mail:
info@salarisservicenoord.nl

Diensten

Salaris Service Noord is gespecialiseerd in salaris- en personeelsadministratie. U kunt bij ons terecht voor een breed pakket aan producten en diensten, zoals:

 • Aanmelding van personeelsleden bij instanties als Belastingdienst, Arbodiensten en Pensioenfondsen.
 • Bedrijfs(tak)regelingen (aan- en afmeldingen, aanpassing loongegevens, controle nota's)
 • Begeleiding looncontrole
 • Betaallijsten
 • Betaalbestanden
 • Cao-ondersteuning
 • Herziening of uitbreiding arbeidsvoorwaarden
 • Inrichting van de salarisadministratie
 • Interim werkzaamheden
 • Journaalposten
 • Loonaangiftes
 • Loonstaten
 • Loonkostenoverzichten
 • Managementinformatie
 • Mutatieformulieren
 • Persoonlijk advies
 • P&O advies
 • Premieoverzichten
 • Proforma loon(kosten)berekeningen
 • Salarisstroken (incl. jaaropgaaf)
 • Verjaardagslijsten
 • Verzending salarisstrook rechtstreeks naar werknemer
 • Ziek- en herstelmelding
Realisatie: Marganza